stanislava.podana@gmail.com

Tvoří imaginární, figurální i abstraktní obrazy. Své práce vytváří technikou oleje, akvarelu, pastelu nebo koláže. Významné místo v
_její poslední tvorbě zaujímá počítačová grafika.
Její práce byla představena ve
_Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, sv. 11, 1950 - 2003, Pau - Pop (vydalo Výtvarné centrum Chagall v Ostravě).
Od roku 1990 do roku 2014 byla členkou Sdružení výtvarníků ČR, od roku 1993 je členkou skupiny Tolerance 14.

Vzdělání:
Střední výtvarná škola v Praze, obor propagace, prof. Eva Fusková.
Akademie výtvarných umění, figurální kreslení, ak. malíř Václav Turek.
Výtvarná škola Václava Hollara, obor počítačová grafika, prof. Libuše Prudíková. 
Ateliér ALF - škola nových technologií a
_grafické výuky.
Soukromé studium: ak. malířka Zdenka Landová, ak. sochař Plaček, ak. sochařka Marie Adamcová.

Výstavy:
Samostatné výstavy v Praze: několik výstav v
_letech 1992-2016, mezi jinými v prostorách Easts Parners, Praha 1; MM Optik, Praha_1; Pinguin’s club, Praha 5; galerie Domino, Praha 6.
Společné výstavy v ČR: desítky výstav v letech 1990-2016, mezi jinými Praha, Bílina, Humpolec, Chrast u Chrudimi, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Litoměřice, Mladá Boleslav, Mělník, Ronov nad Doubravou, Spálené Poříčí, Zbiroh, zámek Žleby.
Společné výstavy v zahraničí: 1991 Berlín, Německo. 1999 Fort Wayne, IN, USA.
TOLERANCE 14
galerie
Stanislava PODANÁ
Princezna z Knossu - 50x40cm, fotografika Ledová kráska - 50x40 cm, fotografika Okna 1 - 50x40 cm, fotografika Okna 2 - 50x40 cm, fotografika
Západ slunce - 50x40 cm, fotografika Podvečer - 60x80 cm, olej na plátně Dívka - 55x70 cm, olej na plátně Podzim - 50x60 cm, olej na plátně
Snění 1 - 60x80 cm, olej na plátně Snění 2 - 60x80 cm, olej na plátně Snění 3 - 60x80 cm, olej na plátně Svítání - 65x75 cm, olej na plátně
Tajemství 1 - 50x60 cm, koláž, papír Tajemství 2 - 50x60 cm, koláž, papír Tajemství 3 - 50x60 cm, koláž, papír Tajemství 4 - 50x60 cm, koláž, papír
Variace 1 - 30x40 cm, akvarel Variace 2 - 30x40 cm, akvarel Variace 3 - 30x40 cm, akvarel Variace 4 - 30x40 cm, akvarel
Váhající - 70x100 cm,  kombinovaná technika Tajemství - 70x100 cm, kombinovaná technika Podzimní krajina 2 - 50x40 cm, olej na platně Podzimní krajina 1 - 50x40 cm, olej na platně
Fontána - 65x50 cm, akryl na plátně Maya v zahradě - 65x50 cm, akryl na plátně Pouštní krajina 1 - 40x50 cm, akryl na plátně Pouštní krajina 2 - 40x50 cm, akryl na plátně
Quo vadis 1 - 60x80 cm, akryl na plátně Quo vadis 2 - 60x80 cm, akryl na plátně Quo vadis 3 - 60x80 cm, akryl na plátně Vzkříšení - 60x80 cm akryl na plátně
Ukřižování/Naděje - 60x80 cm, akryl na plátně Fontána II - 60x80 cm, akryl na plátně Země/Noc - 60x80 cm, akryl na plátně Hladina - 60x80 cm, akryl na plátně
Indianské léto - 60x80 cm, akryl na plátně
Double click to edit
Imaginary forms, figurative and abstract paintings. Use of oil painting, watercolors, pastels and collages. Important place in her recent work takes computer graphics.
Her profile was featured in the Dictionary of Czech and Slovak artists, vol. 11, 1950 - 2003 Pau - Pop (publisher: Výtvarné centrum Chagall, Ostrava).
She was a member of Sdružení výtvarníků ČR (Artists association of Czech republic) since 1990 to 2014. She is a member of the art group “Tolerance 14” since 1993.

Education:
Graduated from Art high school in Prague, majoring in advertising with prof. Eva Fusková.
Academy of Fine Arts (1 semester), painting.
Art school of Vaclav Hollar. Computer graphics with prof. Libuše Prudíková.
Ateliér ALF - school of new technologies and grafic arts.
Private studies: Zdenka Landová (painting), Plaček (sculpture), Marie Adamcová (sculpture).

Exhibitions:
Solo exhibitions in Prague: Several exhibitions since 1992, among others in Easts Parners, MM Optik, Pinguin’s club, Domino Gallery.
Group exhibitions in Czech Republic: Dozens of exhibitions since 1990, including Prague, Bílina, Humpolec, Chrast u Chrudimi, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Litoměřice, Mladá Boleslav, Mělník, Ronov nad Doubravou, Spálené Poříčí, Zbiroh, Žleby castle.
Group exhibitions abroad: 1991 Berlin, Germany. 1999 Fort Wayne, IN, USA.