Výtvarná  skupina  TOLERANCE 14

Skupina se utvořila jaksi samovolně kolem akademického malíře Vladimíra Fortina v_roce 1993. Právě jeho tolerantní chápání a přístup k tvorbě ostatních výtvarníků dal vzniknout názvu tohoto uskupení.
Jak tedy zpětně vyplývá ze samotného výrazu „tolerance“, jedná se o relativně volné seskupení autorů tvořících na základě různých pohledů na svět, různých životních zkušeností, různých tvůrčích přístupů, i různé generační příslušnosti. Jednotícím prvkem  v takovémto kolektivu není tedy homogenní úsilí ve filozofickém přístupu k řešení nějakých společných, společenských, či uměleckých problémů či koncepcí. Je to naopak významné respektování individuality svých kolegů.
Každý z nich vychází z přesvědčení, že rozhodující pro vytvoření díla je hloubka uměleckého názoru, síla a opravdovost výtvarného přesvědčení, umělecká poctivost.   Nicméně přes tuto obecnou tolerantní koncepci dává skupina přednost směrům, které nejsou prvoplánově poplatné některým módním trendům, jež by chtěly diváka pouze šokovat a konsternovat, místo aby obohatily jeho duchovní život o prožitky hluboké kontemplace nad subjektivním chápáním objektivního krásna.
Členové výtvarné skupiny TOLERANCE 14 se nezříkají vjemové reality. Snaží se však tuto realitu ztvárnit neformálně, někteří ji zachycují expresivně, zjednodušeně, stylizovaně, s
_tendencí zvýraznit její  charakteristické a rozhodující znaky, a přitom do ní promítnout své pojetí chápání umění. Jiní zase přistupují k realitě abstrahováním popisných prvků a_dostávají se tak zcela logicky a zákonitě do abstraktního, případně nefigurativního vyjádření svého tvůrčího myšlení. Široké výtvarné spektrum skupiny je v_praxi doplněno o současné výtvarné techniky, jako např. fotografie a počítačová grafika.
Samozřejmostí ve skupině je úzká spolupráce na přípravách jednotlivých výstav,   stejně jako zaujaté dikuse nad svými pracemi. Pro konfrontaci a osvěžení během profesní cesty se členové výtvarné skupiny TOLERANCE 14 nevyhýbají ani občasnému přizvání nějakého hosta ke
společné výstavě. Takové setkání je vždy přínosné jak pro kmenové autory, tak pro hosta, a_v_neposlední řadě samozřejmě i pro návštěvníka výstavy.
Jak se daří výtvarníkům skupiny TOLERANCE 14 realizovat různorodé koncepce chápání duchovního života člověka musí posoudit divák, který ve výtvarném díle hledá niterné pocity svého chápání světa.

Výstavní činnost:
Výtvarná skupina TOLERANCE 14 vystavuje pravidelně jak v Praze, tak v různých galeriích měst a
_městeček České republiky, a zejména se ráda vrací do „svých“ oblíbených výstavních prostor v Mladé Boleslavi, Ronově nad Doubravou, Kostelci nad Černými lesy, na státní zámek Žleby a další. 
Libuše Bartáková
Jan Fejfar
Vladimír Fortin
Karel Maleček
Jana Zajacová
Vladimír Všetečka
Stanislava Podaná
Vilém Tefr
Společné výstavy
Fotoalbum
Výstavy členů
Hosté