vladimir.vsetecka@atlas.cz
Narozen v roce 1950 v Praze, vystudoval
Střední umělecko-průmyslovou školu, obor
"Scénická technika pro divadlo, film
a_televizi".
V té době byl žákem malířů Quido Fojtíka,
Vladimíra Fortina, Oldřicha Lajska a_Antonína
Čelechovského.
Dále pokračoval ve studiích na Divadelní
fakultě Akademie múzických umění v_Praze,
na katedře "Scénického výtvarnictví". Zde byl
jeho výtvarný názor  formován ak. mal.
Oldřichem Smutným, Albertem Pražákem,
Miroslavem Melenou, Michaelem Rombergem
a Milošem Ditrichem.
Jako scénograf vytvořil  přes 320 scénických
a kostýmních výprav. Jeho scénografická
práce byla mnohokrát oceněna na různých
přehlídkách, dvakrát byl vyzván k
reprezentaci české scénografické tvorby na
pražském "Quadriennale".
Souběžně se scénografií se Všetečka
intenzivně věnuje volné malbě. Inspiračními
zdroji jsou mu převážně česká krajina a
lidská postava. Z přírody vybírá jednotlivé
detaily, které dále rozpracovává.
Všetečka dosud připravil více než 50
samostatných výstav.  Podílel se rovněž na
mnoha výstavách kolektivních. Jeho práce
jsou zastoupeny v galeriích a_soukromých
sbírkách kromě České republiky také v
Německu, Rakousku, Polsku, Belgii, Velké
Británii, ve Švýcarsku, v Maďarsku, ve
Slovenské republice, ve Francii a v USA.
Vladimír Všetečka je členem Nového sdružení
pražských umělců, Sdružení výtvarníků České
republiky a tvůrčí skupiny Tolerance 14.  Žije
a pracuje v_Praze.
TOLERANCE 14
galerie
Vladimír Všetečka
Kytice  2,  33 x 70, akryl na lepence Kytice  5,  33 x 70, akryl na lepence Lísteček, 130 x 97, akryl na plátně Nadějný stav, 115 x 83, akryl na plátně
Nepříjemný soused, 115 x 83, akryl na plátně Paměť věků, 70 x 70, akryl na sololitu Podvečerní vzpomínka, 70 x 100, akryl na lepence Poledne u vody, 70 x 100, akryl na lepence
Proti větru, 70 x 70, akryl na sololitu Relativní vzdálenost, 70 x 70, akryl na sololitu Sebevědomá, 70 x 100, akryl na lepence Stromy umírají vstoje, 69 x 83, akryl na plátně
Symbióza,  33 x 70, akryl na lepence Úrodná země, 90 x 83, akryl na plátně Vlčí máky 1, 33 x 70, akryl na lepence Vzpomínka na ranní řeku, 70 x 100, akryl na lepence