@
Karel Maleček zaznamenává své myšlenky
a dojmy ve výtvarných znacích a symbolech. Převažují u něj jasné barvy a čisté linie
v harmonii s promyšlenou kompozicí. Jeho obrazy jsou ve sbírkách v řadě zemí Evropy,
v Turecku a ve Spojených státech
.

KAREL MALEČEK se narodil 14.2.1917 v Brně, zemřel 15.12.2010 v Praze.
Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze
a přitom soukromě studoval malířství u prof. Skrbka. Pracoval téměř celý život
v zahraničním obchodě, ale ve volném čase se stále věnoval malování, po odchodu do důchodu pak intensivně. Byl členem Nového sdružení pražských umělců a Sdružení výtvarníku ČR - skupiny Tolerance, s nimiž se účastnil mnoha kolektivních výstav. Namaloval několik stovek obrazů a uspořádal řadu samostatných výstav (na př. v Praze, Kolíně, Kostelci, Jičíně, Pardubicích, Vysokém Mýtě, Průhonicích, Čelákovicích, Semilech, Kutné Hoře aj.) Vystavoval i v Bejrútu, účastnil se aukcí uměleckých galerií. Jeho obrazy jsou
v řadě soukromých sbírek v Evropě, USA
a v Asii. V r. 2005 byl prodán jeho obraz
v aukční síni Sotheby´s v Anglii. Až do posledního měsíce svého života byl aktivní, maloval své optimistické obrazy a stálle hledal nové cesty k vyjádření svých představ.
TOLERANCE 14
galerie
Karel Maleček
Enkidu, olej na desce Prometheus, olej na desce Sen pijáka, olej na desce Srará Buchara, olej na desce
Čekání, olej na desce