fortinova@centrum.cz
Narozen v Praze v roce 1923, vystudoval obor 
výtvarná výchova na vysoké škole architektury
a_na pedagogické fakultě U K u prof. Cyrila
Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického.
Vyučoval výtvarnou výchovu na odborných
školách a na gymnasiích v Praze.Jako
výtvarník se věnoval malbě portrétů, krajin
a_zátiší.Významnou součástí jeho tvorby jsou
práce v duchu expresivní abstrakce.
Vystavoval samostatně doma i v zahraničí,
též se skupinou Tolerance, jejímž byl
zakladatelem.
Svými pracemi je zastoupen ve fondech
kulturních institucí a mnohých soukromých
sbírkách.Byl členem Nového sdružení
pražských umělců a Sdružení výtvarníků ČR.
Vladimír Fortin zemřel v říjnu 2005, in
memoriam byl oceněn Světovou unií kultury.
TOLERANCE 14
galerie
Vladimír Fortin
AMELIE - 70 x 80 cm OSTROV VZPOMÍNEK II - 70 x 100 cm PTÁK V PŘEDJAŘÍ - 70 x 100 cm PTÁK V ZIMĚ - 70 x 100 cm
SKLONĚNÁ - 70 x 80 cm ÚNIK Z HLUBIN - 70 x 100 cm ZAMYŠLENÁ - 70 x 100 cm ZÁTIŠÍ S KVĚTEM - 40 x 50 cm
ZÁTIŠÍ S LAHVICEMI - 45 x 35 cm ZIMA V POSÁZAVÍ - 70 x 50 cm