@
Narozen 1943 v Praze. Svůj vztah
k výtvarnému konání objevuje v gymnaziálním období, v tomto směru podporován
a formován svým profesorem deskriptivy, ak.malířem Vladimírem Fortinem, který mu byl učitelem, vzorem a životním přítelem. Spolu s ním se začal zabývat fotografií
a amatérským filmem. Absolvoval vysokoškolské studium na fakultě architektury  ČVUT diplomním projektem u prof. ing. arch. Šnajdra. Tři semestry na katedře kreslení
a modelování u prof.ing.arch. Kándla mu daly příležitost naučit se kvalifikovaně výtvarně vyjadřovat. V posledních letech shledává, že sdělení o svém vztahu ke světu a životu může nejlépe podat prostřednictvím manipulované fotografie. Iniciací přátel z výtvarné skupiny TOLERANCE zveřejňuje své fotografie
a „fotografiky“ na výstavách - kulturní dům Vltavská: Tváře a postavy, divadlo Akcent výstava členů Sdružení výtvarníků ČR v Praze, muzeum hrnčířství v Kostelci nad Č. lesy: Mistr a učni, výstavy skupiny Tolerance
v kulturním domě v Mladé Boleslavi,
v Humpolci,v Chittussiho galerii v Ronově
a dalších.  Je členem Sdružení výtvarníků ČR
a členem tvůrčí skupiny Tolerance 14.
TOLERANCE 14
galerie
Jan Fejfar
1 EXPRESE 2 TORZO 3 AKADEMICKÝ AKT 4 CHLADNÝ ATELIER
5 IKARIE 6 NA OBZORU 7 ZA SVÍTÁNÍ 8 TOSKÁNA
9 PO SEZÓNĚ 10 BENÁTSKÁ MEDITACE 11 GARGANTUOVY HOLKY 12 KAFÉ PARIS
14 JARNÍ 15 QUITÁR 16 JAZZ SMETÁČEK 17 AUDITORIUM
18 METAL 19 PCHE !! 20 ARTE ZÁTIŠÍ 21 BAUHAUS