Vlada.Bartak@email.cz
Narozena 8.8.1939 v Praze. Výtvarné vzdělání soukromé. Po absolvování VPŠ pracovala v metalurgických laboratořích jako metalograf a současně pracovala
s technickou dokumentační fotofrafií. Věnuje se malbě, okrajově grafice, fotografii a paličkované krajce. Inspiraci čerpá jak z náhodných reálných podnětů, tak i meditativních poloh a hudby. Hlavními náměty jsou ornamenty s doteky geometrické abstrakce a astrální temata, které ztvárnila v řadě na sebe navazujících cyklů. Výstavní činnost od roku 1990 na desítkách samostatných i společných výstav. Členka skupiny Tolerance 14
a SVČR.
Zastoupena převážně v soukromých sbírkách v řadě evropských států
a v Kanadě. Žije a tvoří v Praze a v Bechlíně.
Literatura: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1957, vydaný Výtvarným centrem Chagall v Ostravě
v r. 1998.
Katalog vydaný NČFU k Salonu 2000, Katalogy SVČR, Katalog II.Salonu českých, moravských a slezských malířů
a sochařů,Litoměřice 2002,
Katalog 10. a 11. aukčního salonu výtvarníků pro konto Bariery, Katalog pro Salon Prahy
_9 r. 2010.
TOLERANCE 14
galerie
Libuše Bartáková
Africké bubny, 65x65cm - kombinovaná technika na desce Black and White, 75x55cm - olej a akryl na plátně Chvíle před večerní modlitbou, 75x50cm - olej na plátně Labyrint v oranžovém poli, 30x30cm - olej na plátně
Modrá madona, 43x37cm - kombinovaná technika na desce Pravotočivá spirála, 100x105cm - olej na plátně Rotující kruh, 40x40cm - olej na plátně Slunce voda vítr, 48x65cm - olej na plátně
Velká modrá mlhovina, 105x100cm - olej a akryl na plátně Zakuklený motýl, 90x90cm - akryl na plátně